درباره ما


گروه فنی مهندسی مدرن عمده فعالیت خود را معطوف به مطالعه ، تحلیل ، طراحی ، محاسبه و ساخت انواع سازه های قوسی ، پله های گرد ، گنبد و نمادهای مهندسی و سازه های غیر متعارف در زمینه های معماری ، شهرسازی ، تآسیساتی ، نظامی ، هنری ، صنعتی و کاربردی نموده است. در این رابطه ضمن بهره گیری از جدیدترین متدها و ابزارآلات لازم کوشیده ایم نیاز این عرصه را بخوبی درک و برآورده سازیم.